ಮೀಯಪದವು ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ

ಮೀಯಪದವು ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ

Monday, April 11th, 2016
ಐಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ

ಐಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ

Thursday, April 7th, 2016
ಮುಳಿಂಜ, ಕೋಡಿಬೈಲು, ಕೊಂಡೆವೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ

ಮುಳಿಂಜ, ಕೋಡಿಬೈಲು, ಕೊಂಡೆವೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ

Wednesday, April 6th, 2016
ಎ.4ರಿಂದ ಎ.11: ಐಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ

ಎ.4ರಿಂದ ಎ.11: ಐಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ

Tuesday, March 29th, 2016
ಮಾ.27: ಐಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ

ಮಾ.27: ಐಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ

Friday, March 25th, 2016
ಐಲ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ, ಮಾ.26: ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತ ಸಭೆ

ಐಲ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ, ಮಾ.26: ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತ ಸಭೆ

Wednesday, March 23rd, 2016
ಐಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ; ಎ.4-11: ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ

ಐಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ; ಎ.4-11: ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ

Thursday, March 17th, 2016
ಐಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಪ್ರಚಾರ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಬೆಂಕಿ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಐಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಪ್ರಚಾರ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಬೆಂಕಿ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ

Wednesday, March 16th, 2016
ಐಲ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಸಭೆ

ಐಲ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಸಭೆ

Wednesday, March 16th, 2016
ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಳಾ ಭಜನ ಸಂಘದ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಳಾ ಭಜನ ಸಂಘದ ಉದ್ಘಾಟನೆ

Friday, March 11th, 2016