ವಿಶ್ವಸ್ಥ ಸಮಿತಿ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
1. ಶ್ರೀ ಕೋಡಿಬೈಲು ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಟ್ರಸ್ಟೀ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ
2. ಡಾ.ಕೆ ಮಹಾಬಲ ಭಟ್ ಟ್ರಸ್ಟೀ
3. ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ವೈದ್ಯರ್ ಟ್ರಸ್ಟೀ
4. ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರ ಉಪ್ಪಳ ಟ್ರಸ್ಟೀ